לימודי אנגלית מדוברת – במרכז השרון

האם אתם ...

 • אנשי\עסקים ,אקדמאיים\או מקצוענים המעוניינים\לשפר את רמת האנגלית המדוברת שלכם?
 • חברים בשרות הציבורי או במשרד החוץ שאמורים לנסוע לחו"ל כשליחי המדינה וזקוקים לאנגלית להבנה ולשיתוף פעולה בינלאומית?
 • בדימוס, ובסופו של דבר יש זמן ללמוד לדבר, לקרוא ולכתוב אנגלית טוב יותר - כמו שתמיד רציתם?

אנגלית היא דלת פתוחה לעולם - לא סתם סדרת מילים, מחוברות זו לזו, אחת אחרי השנייה.

אני מאפשרת לכם לדבר אנגלית בצורה הרצויה ונדרשת - בדרך הגיונית שתסייע לכם להבין - על ידי קישור הלמידה לתחומי ההתעניינות שלכם.

צרו קשר ל-054-815-6805 או eve@eveblack.netו ונקיים פגישת ייעוץ שתענה על כל השאלות – ללא תשלום – כאן, במרכז השרון.

התכניות

תכנית לימוד אישית

 • פגישה ראשונית
 • מילוי שאלון להגדרת יעדים אישיים – ניתן להגדיר מחדש לפי התקדמות הלימוד
 • בניית תכנית לימוד אישית לפי הגדרות היעדים
 • אפשרויות (ניתן להבנות גם אחרת)
  • מפגשים שבועיים של 45 / 60 / 90 דקות כ"א
 • התחייבות מתחייבת לתקופה ראשונית מינימאלית של לימוד.
 • מפגשים לפי לו"ז מתואם
 • ביטול מפגש ללא עלות בהודעה של לפחות 24 שעות

תכניות מיוחדות / אינטנסיביות

אנגלית בלייזר - יום לימודים אינטנסיבי - שעורים ממוקדים

 • יום מלא
 • פגישה ראשונית להדגרת יעדים ובחינת מחויבות לתהליך
 • אנו נקבע זמן ומקום לשיעור
 • פגישת מעקב לבחינת השגת היעדים או התקדמות להשגתם
 • אפשרויות – לפגישות תמיכה נוספות

קורס חודש אינטנסיבי - במיוחד עבור אנשי עסקים ובעלי מקצוע

 • לו"ז המפגשים בתוכנית הלימוד הכוללת הזו תיקבע בהתאם לצרכי הצדדים וניתנת לשינוי
 • הקורס כולל שיעור לימודי בכל יום מימי השבוע (א'-ה') אשר ניתן לבצע:
  • בטלפון | באמצעות סקייפ | בפגישה פרונטאלית | שילוב של הנ"ל
 • פגישה ראשונית להדגרת יעדים ובחינת מחויבות לתהליך
 • אנו נקבע תאריך, מקום ושעה למפגשים
 • ניתן להגדיר מחדש לפי התקדמות הלימוד
 • פגישת מעקב לבחינת השגת היעדים או התקדמות להשגתם
 • אפשרות נוספת – פגישות תמיכה נוספות

אני מחויבת לעזור לכם להשיג את המטרותיכם

!להצלחה שלכם

|
eve@eveblack.net
|
איב בלאק
|
054-815-6805

SPOKEN ENGLISH

Are you…

 • a business person, academic or professional who needs to improve your spoken English?
 • a member of the Public Service or Foreign Ministry who will go abroad as an emissary and who needs English for international understanding and cooperation?
 • retired, and FINALLY have the time to learn to speak, read, and write English better – like you've always wanted?

English is an open door to the world – and not simply a series of words, strung together, one after the other.

I can enable you to speak English in the way you want and need it to be – and in a way that will make sense and help you be understood – by connecting the learning to your areas of interest.

Contact me at 054-815-6805 or eve@eveblack.net and set up a consultation that will answer all of your questions – at no charge to you – here, in the center of the Sharon.


Personalized Teaching Programs

 • An initial consultation is arranged.
 • A questionnaire is filled out to clarify personal goals which can be re-defined as teaching progresses.
 • A teaching program is designed according to the personal goals of the potential student.
 • Possibilities are (but not limited to)
  • weekly sessions of 45 / 60 / 90 minutes/session
 • A commitment to an initial period of study is agreed upon.
 • We meet according to the mutually arranged schedule.
 • Twenty-four hours notice is required to cancel session without incurring cost. That session will be moved to a date which suits both parties.

UNIQUE INTENSIVE PROGRAMS

Laser English – One day Intensive - Highly focused teaching sessions

 • A full day
 • An initial consultation is arranged to determine goals and commitment to process.
 • The date and place for the lessons are decided upon.
 • A follow-up meeting is arranged to ensure that the desired results are on their way to being met.
 • Additional support sessions are optional.

One month Intensive Program – designed for business and professional clients

 • For this all-inclusive program the time schedule is arranged to suit both parties and can be altered as needed.
 • It involves some teaching each day of a five-day week, Sunday through Thursday, that are by: Telephone | Skype | Face-to-face | A combination of all of these
 • An initial consultation is arranged to determine goals and commitment to the process.
 • The date, place and times for the sessions are decided and agreed upon.
 • A follow-up meeting is arranged to ensure that the desired results are on their way to being met.
 • Additional support sessions are optional.

I am committed to helping you reach your goals

054-815-6805
|
Eve Black
| |

To your success!